VATROOTPORNI SISTEM

Mogućnost izrade jednokrilnih, dvokrilnih ili kliznih vrata sa dovratkom, nadvratkom u varijantama protivpožarnosti: EI30,EI60, EI90 ili EI120 min. Odabir više vatrootpornih RAL-ova. Dostupna dodatna oprema, panic letve, read kontakt, elektro brave ili elektro prihvat. Dimnonepropusnost na svim varijantama protivpožarnosti: EI30, EI60, EI90 ili EI120 minuta.

STALPROFIL SISTEM SP 35000
(SP 35000 • SP 55000 • SP 75000)

Profilni sistem bez izolacije za unutrašnja zastakljena vrata, klizna vrata, pregradne zidove i prozorske sekcije.

STALPROFIL SISTEM SP 56500
(SP 56500 • SP 57000 • SP 58000 • SP 59000)

Profilni sistem bez tremalnog mosta za vrata i ulazne sekcije, izložene prozorske particije i obješene fasade.

STALPROFIL SISTEM SP 76500
(SP 76500 • SP 77000 • SP 79000 • SP 79000/750/15)

Protupožarni profil s protupožarnom izoloranom jezgrom za staklena vrata, klizna vrata, pregradne zidove i prozorske sekcije.

STALPROFIL SISTEM SP 6000
(SP 6000 • SP 60000)

Profilni sistem sa termalnim mostom za zastakljene fasade, kose prozorske sekcije, zastakljene krovove.