KOLEKTIVNI STAMBENI OBJEKAT „04“

Lokacija:               Tuzla, BiH

Investitor:              Deling INVEST

Isporuka i montaža protuprovalnih (sigurnosnih), unutrašnjih (sobnih), te protupožarnih vrata. Kada su u pitanju količine po vrstama vrata, isporučeno je i montirano 58 protuprovalnih (sigurnosnih) vrata, 193 unutrašnja (sobna) vrata, te 14 protupožarnih vrata. Za više detalja, pogledajte galeriju slika u prilogu.

 STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT „SQUARE“

Lokacija:               Tuzla, BiH

Investitor:              Inproz Group

Isporuka i montaža protuprovalnih (sigurnosnih) vrata, ukupna kolilina: 37 komada. Za više detalja, pogledajte galeriju slika u prilogu.

MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA

Lokacija:               Tuzla, BiH

Investitor:              JP Međunarodni Aerodrom Tuzla d.o.o.

Isporuka i montaža protupožarnih vrata, ukupna količina: 2 komada. Za više detalja, pogledajte galeriju slika u prilogu.

VIRGIN PULSE

Lokacija:               Tuzla, BiH

Investitor:              Virgin Pulse d.o.o.

Isporuka i montaža unutrašnjih (sobnih) vrata, ukupna količina: 25 komada. Za više detalja, pogledajte galeriju slika u prilogu.

 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA

Lokacija:               Tuzla, BiH

Investitor:              Ministarstvo Obrazovanja i Nauke Tuzlanskog Kantona

Isporuka i montaža protuprovalnih (sigurnosnih) – 2 komada, dvokrilnih unutrašnjih (sobnih) vrata – 1 komad. Za više detalja, pogledajte galeriju slika u prilogu.

RMU BANOVIĆI

Lokacija:               Banovići, BiH

Investitor:              RMU Banovići d.d.

Isporuka i montaža protuprovalnih (sigurnosnih) sa dodatnim komponentama. Svrha vrata je da ponudi kontrolisan pristup server sobi. Za više detalja, pogledajte galeriju slika u prilogu.